Skippere.dk
Danske Skippere, Styrmænd og Skibe

Nyheder

2019-05-18Database status
Der er foretaget en ny opdatering
13908 eksaminerede skippere og styrmmænd op til 1839 (flest mellem 1774-1839).
2354 Borgerskab af de eksaminirede skippere fortrinsvis i København.
4408 Skibe bemandet af eksaminerede skippere og styrmmænd.
14157 Rejser foretaget af skibene og skipperne/styrmmændene.
9313 Skibes passage ved Kronborg med skipperes navne og destination, med eventuelt erlmæggelse af Told af lasten.
2019-03-21Database status
Der er foretaget en ny opdatering
13908 eksaminerede skippere og styrmmænd op til 1839 (flest mellem 1774-1839).
2350 Borgerskab af de eksaminirede skippere fortrinsvis i København.
4348 Skibe bemandet af eksaminerede skippere og styrmmænd.
13551 Rejser foretaget af skibene og skipperne/styrmmændene.
9313 Skibes passage ved Kronborg med skipperes navne og destination, med eventuelt erlmæggelse af Told af lasten.
2019-03-16Web opdateringer
Gæstebogen er nu funktionel igen
2019-02-11Web opdateringer
Total renovering af hjemmeside.
Gæstebog er midlertidig uden af funktion, men kommer snart op igen.
2016-12-22Database status
Der er foretaget en ny opdatering
13908 eksaminerede skippere og styrmmænd op til 1839 (flest mellem 1774-1839).
2345 Borgerskab af de eksaminirede skippere fortrinsvis i København.
4170 Skibe bemandet af eksaminerede skippere og styrmmænd.
11565 Rejser foretaget af skibene og skipperne/styrmmændene.
7343 Skibes passage ved Kronborg med skipperes navne og destination, med eventuelt erlmæggelse af Told af lasten.
2015-09-20Database status
Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13907
Borgerskab: 2345
Relationer mellem skibe & mandskab: 25346
Skibe: 4116
Rejser: 11163
Toldkammer: 5805
2013-12-27Database status
Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13907
Borgerskab: 2345
Relationer mellem skibe & mandskab: 25346
Skibe: 4116
Rejser: 11163
Toldkammer: 5178
2011-01-14Database status
Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13892
Borgerskab: 2099
Relationer mellem skibe & mandskab: 24366
Skibe: 4066
Rejser: 11147
Toldkammer: 3913
2010-08-29Database status
Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13888
Borgerskab: 2099
Relationer mellem skibe & mandskab: 24366
Skibe: 4053
Rejser: 11062
Toldkammer: 3874
2010-04-03Database status
Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13886
Borgerskab: 2099
Relationer mellem skibe & mandskab: 23803
Skibe: 4009
Rejser: 10790
Toldkammer: 3783
2010-03-17Diverse opdateringer
Der er endvidere foretaget en opdatering af databasen. Som noget nyt er tilføjet et felt under personerne, som kaldes "Noter". Her kan blandt andet skippernes og styrmændenes adresser eller logi være anført med årstal, eller andre begivenheder i deres liv. Der er også "noter" under skibene, hvor der kan være opført skibets reder og ejer. Under skibenes passage af Helsingør, for betaling af Øresundstolden (Kilde:ØT) blev "kun" skipperens navn og skibets drægtighed (størrelse) anført. Der mangler desværre skibets navn i protokollerne, men jeg har nu tilføjet et lyserødet felt, kaldet skibs Id, som databasen relaterer hen til andre kilder fra basen, såsom hvornår skibet forlod København, eller hvis skipperen gennem en årrække har sejlet med skibet og drægtigheden stemmer overens med Øresundstoldens kilder. Da det ikke er en primær kilde, men en fortolkning af kilder databasen laver, er feltet lysrødt. Der vil nærmeste fremtid komme en meget stor ny opdatering af databasens indhold, men vi er ved at installere ny server, og går fra Linux mandriva til Linux Fedora vers.12, hvilket gerne skulle give lidt hurtigere søgetid i basenDer er kommet nogle små ændringer på nogle af siderne.
2010-03-01Diverse opdateringer
Der er kommet nogle små ændringer på nogle af siderne.
2008-06-13Server opdateringer
Vi har sat er ny server op, med en hurtigere processor så søgninger i databasen går hurtigere. Serveren er en bærbar som nu fungere som server og er sat op af Peter Boysen. Hele siden har fået ny layout som er blevet lavet af Rasmus Ramgaard. Med det nye layout er siden blevet mere moderne og langt mere brugervenlig for nye brugere på siden.
2007-02-05Diverse opdateringer
Ny tabel toldkammer tilføjet.
Tabellerne opdateret.
2006-12-28Diverse opdateringer
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13854 personer. 1949 relationer mellem personer og borgerskab. 3141 skibe, 16611 relationer mellem personer og skibe, 6094 rejser.
2006-10-12Diverse opdateringer
Ny tabel kaldet borgerskab er tilføjet.
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13862 personer. 2023 relationer mellem personer og borgerskab. 3175 skibe, 16118 relationer mellem personer og skibe, 6231 rejser.
2006-08-12Diverse opdateringer
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13844 personer, 3092 skibe, 16118 relationer mellem personer og skibe, 5828 rejser.
2006-04-20Diverse opdateringer
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 3051 skibe, 15617 relationer mellem personer og skibe, 5583 rejser.
2006-02-28Diverse opdateringer
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2978 skibe, 15140 relationer mellem personer og skibe, 5327 rejser.
2006-02-10Server opdateringer
Da mail provideren er meget ustabil er der installeret en mail server på maskinen. Selvgjort er velgjort!
Se forsiden for email adresse.
2006-01-04Diverse opdateringer
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2895 skibe, 14327 relationer mellem personer og skibe, 4906 rejser.
2005-10-22Diverse opdateringer
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2888 skibe, 14203 relationer mellem personer og skibe, 4828 rejser.
2005-09-24Diverse opdateringer
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2882 skibe, 13927 relationer mellem personer og skibe, 4677 rejser.
2005-09-08Diverse opdateringer
Ny database struktur indført indeholdende rejser for de enkelte skibe. Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2873 skibe, 13680 relationer mellem personer og skibe, og 1527 rejser.
En "ny" (Pentium III) Linux box introduceret. Efter et års tjeneste på en Linux release candidate version, er den gamle maskine taget ned, så Linux kan opdateres. Maskinen har siden sidste reboot (udskiftning af harddisken) kørt 224 dage. Tanken er at der skal veksles mellem de to maskiner ved updates, så nedetid minimeres. Længe leve fattigmands high availability!
Besøgstæller på prison forsiden tilføjet.
2005-05-19Diverse opdateringer
Bruno Ansbjerg's database over Danske prisonfanger 1807-14 tilføjet.
2005-04-27Diverse opdateringer
Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13839 personer, 2787 skibe og 13021 relationer mellem personer og skibe.
2005-03-24Diverse opdateringer
Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13838 personer, 2759 skibe og 12482 relationer mellem personer og skibe.
2005-02-28Server opdateringer
Gæstebog tilføjet på serveren
2005-02-21Diverse opdateringer
Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13827 personer, 2708 skibe og 11447 relationer mellem personer og skibe. Statistik på charge.
2005-02-06Diverse opdateringer
Statistik på fødesteder, fornavne, efternavne, bådsnavne og bådtyper.
2005-01-30Diverse opdateringer
Om siden og links opdateret.
2005-01-22Diverse opdateringer
Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13822 personer, 2553 skibe og 9994 relationer mellem personer og skibe.
2005-01-20Diverse opdateringer
Teksten til eksaminationsprotokollerne er opdateret.
2004-12-15Diverse opdateringer
To nye menuer tilføjet.
2004-11-24Web opdateringer
Besøgstæller indført. Små ændringer i layoutet.
2004-11-07Diverse opdateringer
Tabellerne er blevet opdateret. Databasen indeholder nu 13624 personer, 2382 skibe og 8877 relationer mellem personer og skibe.
2004-11-04Diverse opdateringer
Mulighed for søgning i skibs tabellen. Udvidet med hyperlink fra skib til besætning. Endvidere hyperlink fra det enkelte besætningsmedlem til detail info i person info tabellen. Hyperlinke herfra til hvilke skibe personen har sejlet med.
2004-10-20Diverse opdateringer
Personnavns hyperlink medtages nu kun, hvis der findes en post i skibsdatabasen.
2004-10-10Diverse opdateringer
Version 0.2 af databasen. Databasen indeholder nu tre tabeller: person_info, table1, skibs_info. Relation fra personnavn (hyperlink) til skibsinformation.
2004-10-01Diverse opdateringer
Version 0.1 af databasen. Indeholder 13811 skippere, styrmænd og matroser. 1 tabel : person_info. Muliged for søgning på fornavn/efternavn/fødested.