Om Siden

Fundamentet til denne hjemmeside er en database indeholdende 11870 skippere og styrmænd eksamineret ved Københavns Skipperlaug i perioden 1707 til 1839. Kilderne er Københavns Skipperlaugs eksamantionsprotokoller.Til databasen er tilføjet et antal matroser, skippere og styrmænd fra kilderne watershout og dagbøger. I alt findes der informationer om mere end 13800 søfolk. Envidere er der indtastet informationer om mere end 2200 skibe i perioden. Kilderne hertil har været waterscouhten, kaperbreve og søvæsen. Der er pt. mere end 8800 relationer mellem søfolk og skibe.

Databasen er bygget op i Access, men får at alle kan få glæde af informationerne, er den omsat til MYQSL. Hjemmesiden køres fra vores egen Linux server. Peter Boysen er ansvarlig for alt det tekniske herunder design af databaserne.

Af Peter Boysen:

Database strukturen:

I hver tabel findes der en række skrevet med FED, det er tabellens primærnøgle (unik værdi). Da en person kan have sejlet med flere skibe, og et skib kan have sejlet med op til flere personer ad gangen, er der behov for en "mange til mange relation" mellem personer og skibe. Dette er dog ikke  muligt direkte. Derfor indføres  hjælpetabellen Table1. Person_info og Table1 samt skibs_info og Table1 har relationerne "en til mange". Dette svarer netop til en "mange til mange" relation mellem personerne og skibene. "En til mange" relationerne er på figuren tegnet med "1 til uendelig"

Eksempel:

Hans Bertam Trille (person_id 1469) har sejlet med skibet Cort Adler 27/2-1808 som 2. Styrmand. 19/6-1808 har han sejlet med skibet C8 som Månedsløjtnant.

Person_id 1469

Hermed de skibe som Hans Trille har sejlet med (udrag af Table1) :

Her er Skibs_ID 463 og 745 fundet i Skibs_info tabellen:

Hele besætningen på Cort Adler fra Table1 - skibs_id = 463

:

Alle personer der har sejlet med C8 - skibs_id = 745 (bemærk forskellige datoer, da skibet har sejlet flere gange):

Kolonen Charge_order er lavet med henblik på sortering af charge. Dette skyldes at fx. ordet Kaptajn rent alfabetisk kommer før Styrmand. Men da styrmand ikke kommer rangmæssigt før kaptajn, indføres denne kolonne som der sorteres på. 100 = kaptajn. 400 = styrmand etc.

Isoleret set er det rent volapyk der står i Table1, men sammenholder man informationerne med person_info og skibs_info tabellerne giver det god mening.

Gode råd inden du går i gang:

Inden du går i gang med et større kildeindtastningsprojekt er der tre ting du skal tænke på : databasestruktur, databasestruktur, databasestruktur!!!!

Hvis du fra begyndelsen har en uhensigtsmæssig database struktur (glem alt om regneark), kan hele arbejdet senere vise sig at være mere eller mindre spildt. Du skal tænke meget nøje over hvilke data der kan fremkomme flere gange. Det er vigtigt at mængden af redundans information bliver minimeret (normalisering af tabellerne). Det er ofte nærliggende at bruge samme kolonner som kilden, men det kan få fatale konsekvenser. Da kilderne blev nedskrevet for 2-300 år siden eller mere, havde man ikke til hensigt at lave relationer mellem forskellige informationer. Hvis termer som en til mange relationer, og normalisering virker lidt flyvske, så søg hjælp i database litteraturen. Få hjælp af gode venner og familien. Jeg har ikke selv mulighed for at kigge på dit oplæg, men søg hjælp i nyhedsgruppen dk.edb.database eller lign. Det er super vigtigt at have en god struktur INDEN indtastningerne starter. Det kan virke lidt underligt at der skal analyseres og forberedes så meget inden man kan gå i gang. Det vil dog hurtigt vise sig at være givet godt ud. 

Eksempel fra det virkelige liv, hvordan det IKKE skal gøres.

Fejl :

Ingen relationer (relationen mellem LB_NR i lb_nr tabellen og kaperbreve/water1 skal man selv slå op)

Begrænsning i antallet af besætningsmedlemmer osv. osv.

Søg Skipper
Søg på skipper
Fornavn:
Efternavn:
Fødested:


Søg på skib

Skibsnavn:
Besøgende
Besøgende i alt:
280366