Nyheder

2016-12-22 Database Status:

Der er foretaget en ny opdatering
13908 eksaminerede skippere og styrmmænd op til 1839 (flest mellem 1774-1839).
2345 Borgerskab af de eksaminirede skippere fortrinsvis i København.
4170 Skibe bemandet af eksaminerede skippere og styrmmænd.
11565 Rejser foretaget af skibene og skipperne/styrmmændene.
7343 Skibes passage ved Kronborg med skipperes navne og destination, med eventuelt erlmæggelse af Told af lasten.
2015-09-20 Database Status:

Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13907
Borgerskab: 2345
Relationer mellem skibe & mandskab: 25346
Skibe: 4116
Rejser: 11163
Toldkammer: 5805
2013-12-27 Database Status:

Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13907
Borgerskab: 2345
Relationer mellem skibe & mandskab: 25346
Skibe: 4116
Rejser: 11163
Toldkammer: 5178
2011-01-14 Database Status:

Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13892
Borgerskab: 2099
Relationer mellem skibe & mandskab: 24366
Skibe: 4066
Rejser: 11147
Toldkammer: 3913
2010-08-29 Database Status:

Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13888
Borgerskab: 2099
Relationer mellem skibe & mandskab: 24366
Skibe: 4053
Rejser: 11062
Toldkammer: 3874
2010-04-03 Database Status:

Der er foretaget en ny opdatering: Personer: 13886
Borgerskab: 2099
Relationer mellem skibe & mandskab: 23803
Skibe: 4009
Rejser: 10790
Toldkammer: 3783
2010-03-17 Der er endvidere foretaget en opdatering af databasen. Som noget nyt er tilføjet et felt under personerne, som kaldes "Noter". Her kan blandt andet skippernes og styrmændenes adresser eller logi være anført med årstal, eller andre begivenheder i deres liv. Der er også "noter" under skibene, hvor der kan være opført skibets reder og ejer. Under skibenes passage af Helsingør, for betaling af Øresundstolden (Kilde:ØT) blev "kun" skipperens navn og skibets drægtighed (størrelse) anført. Der mangler desværre skibets navn i protokollerne, men jeg har nu tilføjet et lyserødet felt, kaldet skibs Id, som databasen relaterer hen til andre kilder fra basen, såsom hvornår skibet forlod København, eller hvis skipperen gennem en årrække har sejlet med skibet og drægtigheden stemmer overens med Øresundstoldens kilder. Da det ikke er en primær kilde, men en fortolkning af kilder databasen laver, er feltet lysrødt. Der vil nærmeste fremtid komme en meget stor ny opdatering af databasens indhold, men vi er ved at installere ny server, og går fra Linux mandriva til Linux Fedora vers.12, hvilket gerne skulle give lidt hurtigere søgetid i basenDer er kommet nogle små ændringer på nogle af siderne.
2010-03-01 Der er kommet nogle små ændringer på nogle af siderne.
2010-01-10 Der arbejdes på et nyt webdesign og forventes færdig i løbet af uge 2.
2009-09-25 Der er kommet en ny opdatering af tabellerne i databasen
2008-08-27 Der er kommet en ny opdatering af tabellerne i databasen
2008-06-13 Vi har sat er ny server op, med en hurtigere processor så søgninger i databasen går hurtigere. Serveren er en bærbar som nu fungere som server og er sat op af Peter Boysen. Hele siden har fået ny layout som er blevet lavet af Rasmus Ramgaard. Med det nye layout er siden blevet mere moderne og langt mere brugervenlig for nye brugere på siden.
2007-02-05 Ny tabel toldkammer tilføjet.
Tabellerne opdateret.
2006-12-28 Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13854 personer. 1949 relationer mellem personer og borgerskab. 3141 skibe, 16611  relationer mellem personer og skibe, 6094 rejser.
2006-10-12 Ny tabel kaldet borgerskab er tilføjet.
Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13862 personer. 2023 relationer mellem personer og borgerskab. 3175 skibe, 16118  relationer mellem personer og skibe, 6231 rejser.
2006-08-12 Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13844 personer, 3092 skibe, 16118 relationer mellem personer og skibe, 5828 rejser.
2006-04-20 Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 3051 skibe, 15617 relationer mellem personer og skibe, 5583 rejser.
2006-02-28 Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2978 skibe, 15140 relationer mellem personer og skibe, 5327 rejser.
2006-02-10 Da mail provideren er meget ustabil er der installeret en mail server på maskinen. Selvgjort er velgjort!
Se forsiden for email adresse.
2006-01-04 Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2895 skibe, 14327 relationer mellem personer og skibe, 4906 rejser.
2005-10-22 Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2888 skibe, 14203 relationer mellem personer og skibe, 4828 rejser.
2005-09-24 Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2882 skibe, 13927 relationer mellem personer og skibe, 4677 rejser.
2005-09-08 Ny database struktur indført indeholdende rejser for de enkelte skibe. Tabellerne opdateret. Databasen indeholder nu 13843 personer, 2873 skibe, 13680 relationer mellem personer og skibe, og 1527 rejser.
En "ny" (Pentium III) Linux box introduceret. Efter et års tjeneste på en Linux release candidate version, er den gamle maskine taget ned, så Linux kan opdateres. Maskinen har siden sidste reboot (udskiftning af harddisken) kørt 224 dage. Tanken er at der skal veksles mellem de to maskiner ved updates, så nedetid minimeres. Længe leve fattigmands 
high availability!
Besøgstæller på prison forsiden tilføjet.
2005-05-19 Bruno Ansbjerg's database over Danske prisonfanger 1807-14 tilføjet.
2005-04-27 Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13839 personer, 2787 skibe og 13021 relationer mellem personer og skibe.
2005-03-24 Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13838 personer, 2759 skibe og 12482 relationer mellem personer og skibe.
2005-02-28 Gæstebog tilføjet
2005-02-21 Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13827 personer, 2708 skibe og 11447 relationer mellem personer og skibe. Statistik på charge.
2005-02-06 Statistik på fødesteder, fornavne, efternavne, bådsnavne og bådtyper.
2005-01-30 Om siden og links opdateret.
2005-01-22 Tabellerne er opdateret. Databasen indeholder nu 13822 personer, 2553 skibe og 9994 relationer mellem personer og skibe.
2005-01-20 Teksten til eksaminationsprotokollerne er opdateret.
2004-12-15 To nye menuer tilføjet.
2004-11-24 Besøgstæller indført. Små ændringer i layoutet.
2004-11-07 Tabellerne er blevet opdateret. Databasen indeholder nu 13624 personer, 2382 skibe og 8877 relationer mellem personer og skibe.
2004-11-04 Mulighed for søgning i skibs tabellen. Udvidet med hyperlink fra skib til besætning. Endvidere hyperlink fra det enkelte besætningsmedlem til detail info i person info tabellen. Hyperlinke herfra til hvilke skibe personen har sejlet med.
2004-10-20 Personnavns hyperlink medtages nu kun, hvis der findes en post i skibsdatabasen. 
2004-10-10 Version 0.2 af databasen. Databasen indeholder nu tre tabeller: person_info, table1, skibs_info. Relation fra personnavn (hyperlink) til skibsinformation. 
2004-10-01 Version 0.1 af databasen. Indeholder 13811 skippere, styrmænd og matroser. 1 tabel : person_info. Muliged for søgning på fornavn/efternavn/fødested. 
Søg Skipper
Søg på skipper
Fornavn:
Efternavn:
Fødested:


Søg på skib

Skibsnavn:
Besøgende
Besøgende i alt:
280366