Velkommen

Velkommen til hjemmesiden over navigationseksaminerede danske skippere og styrmænd i 
perioden 1707-1839, hvor eksamen  i dette tidsrum, kun kunne aflægges hos Københavns skipperlav.

Siden indeholder en prosopografisk database, hvori der kan søges oplysninger
om mere end 13.886 eksaminerede skippere og styrmænd, 4.311 skibe og 12.666 destinationer som viser skibenes rejsemål.

Databasen vil blive løbende opdateret sidst opdateret 10-11-17

Der er blandt andet oplysninger om skipperne og styrmændenes  navne og fødested, alder, hvilke skibe
de har sejlet med samt skibenes type og tonnage. Skippernes passage af Øresundstolden ved Helsingør, Borgerskab i København m.m.

Den primære kilde er Skipperlavets eksaminationsprotokoller.
Der er yderligere brugt waterschoutens protokoller i København, oldermandens dagbøger fra skipperlavet, Københavns borgerskabsprotokoller, kaperbreve, Øresund Toldens Regnskaber og andre kilder som alle er opgivet.


Dansk Data Arkiv, har i en database 6434 affotograferede sedler med Dansk Ostindiske personalia og data.
Mange af sedlerne, omhandlende skippere, styrmænd og skibe, har sammenfald med de data der findes her i databasen.
Sedlerne har ind imellem oplysninger der ikke findes her i basen, så måske et godt supplement til oplysninger i skippere.dk Linket til sedlerne er her dda.dk. Desværre har sedlerne ingen kildehenvisninger.

Mit navn er Erik Boysen (1941) og jeg bor 2730, Herlev.

Søg Skipper
Søg på skipper
Fornavn:
Efternavn:
Fødested:


Søg på skib

Skibsnavn:
Besøgende
Besøgende i alt:
280366