Skippere.dk
Danske Skippere, Styrmænd og Skibe

Vejledning

De datoer der står ud for de rejser som er foretaget, kan ind imellem være datoen for enten afrejse eller hjemkomst. Pengene som skipperne og styrmændene, skulle betale skipperlavet, var penge til fattigkassen, hyre-slave-lig og navigationspenge. Beløbet skulle erlægges efter hvor rejsen gik hen, noget skulle betales inden afrejse, andre ved hjemkosten, dog var det ofte sådan at skipperne ikke altid havde pengene, inden de tog ud, så derfor først blev opkrævet når de kom hjem, og den del af lasten som de måtte råde over var solgt og de igen var klar til at tage ud igen.

Datoerne i kilderne fra Waterschouten angiver dog altid afrejsedagen.

Andre oplysninger såsom borgerskab, bopæl, død og noter er fra kilder i skipperlavet eller borgerskabsprotokollerne i København og andre byer.

Rekonstruktionen af protokol nr. 1, som går fra personnr. 1 til 1282 er foretaget ved at der i oldermandens dagbøger er anført, for eks. når en skipper eller styrmand er blevet indmeldt i lavet, eller har betalt afgiften for at udmønstre som ny skipper. Det er så anført hvilket løbenr., de er eksamineret under, men ikke altid datoen. Der er dog også hvis muligt, anvendt andre kilder blandt andet borgerskabsprotokollerne hvor skipperne fra 1785 skulle fremvise eksamensbevis til magistraten.

Der vil selvfølgelig være fejl i baserne, enten af læsefejl, men også af datidens skrivefejl, ved at blandt andet at krydschecke for. eks navne og fødesteder, viser det sig, at det ofte er forskellige stavemåder der ligger til grund. Primærkilden som er persondatabasen vil ikke blive rettet, da det er en direkte afskrivning fra eksaminationsprotokollerene

Ved benyttelse af søgningen, vil der, hvis der findes mere end 500 poster, fremkomme en meddelelse om at det er mere end de 500, og derfor må der mere specifik søgning til. Man skal endvidere være opmærksom på, at fødenavne som for. Eks. Peter, kan være stavet Peder i kilderne o. s. v.

Når du under din søgning har fundet et navn, vil du længst til venstre se en rubrik kaldet "id", og hvis det er highlightet (blå farve), og du trykker på det, se hvilket skib, vedkommende person har sejlet med, og andre oplysninger om pågældende skib.